Festiwal fotograficzny La Gacilly – Baden 2020

Największy europejski festiwal fotograficzny odbywa się również w Baden

Pod hasłem „NIGDY SIĘ NIE PODDAWAJ!“ od 14 lipca do 26 października 2020 r. „Open-Air-Galerie"prezentuje fascynujący świat fotografii w przestrzeni miejskiej podwiedeńskiego uzdrowiska Baden.

Przedsiębiorca i fotograf Jacques Rocher już w 2004 roku w swojej rodzinnej miejscowości La Gacilly w Bretanii stworzył fundację zajmującą się relacjami ludzi ze środowiskiem. Z głębokim przekonaniem, że oczywistym obowiązkiem nas wszystkich jest stałe zastanawianie się nad przyszłością naszej planety oraz poszukiwanie humanistycznych, zrównoważonych relacji międzyludzkich i sposobów obcowania z przyrodą, uczynił z festiwalu łączącego fotografię artystyczną z fotograficznym dziennikarstwem, wydarzenie o wielkim międzynarodowym oddźwięku. Lois Lammerhuber, jeden z najważniejszych współczesnych austriackich fotografów, od lat przyjaźni się z Jacquesem Rocherem. Dzięki tej relacji Lammerhuberowi udało się ściągnąć festiwalową wystawę z La Gacilly do Baden.

Całe miasto przestrzenią wystawową

Od 14 lipca do 26 października magia opowieści pod hasłem „Nigdy się nie poddawaj!”, snutych przez najlepszych fotografów świata, już trzeciego kolejnego roku przekształca podwiedeńskie uzdrowisko Baden w wielką przestrzeń wystawową. W ramach festiwalu  można obejrzeć ponad 2000 fotografii na ekranach o wielkości dochodzącej do 280 m². Rozpoczynając w ośrodku recepcyjnym na Brusattiplatz widzowie podążają dwiema okrężnymi trasami o łącznej długości siedmiu kilometrów przez badeńskie stare miasto oraz parki Doblhoffpark i Gutenbrunner Park, podziwiając po drodze eksponowane ujęcia, a tym wszystkim można się delektować bezpłatnie.

„Odrodzenie” i „Na Wschodzie sporo zmian”

Ekspozycja „Odrodzenie“ wyraża zobowiązanie i świadome zaangażowanie fotografów wystawiających swoje prace w ochronę planety i odrodzenie kontaktów z przyrodą, podobnie jak czyni to twórca festiwalu, Jacques Rocher, swoją słynną akcją zalesiania „Plant for the Planet”, przewidującą zasadzenie na całym świecie100 milionów drzew. Odrodzenie symbolizuje również spełnienie nadziei na zmiany ku dobremu. Takie zmiany wynikły z transformacji na komunistycznym wschodzie Europy, gdzie przed 30 laty wicher wolności przyniósł „głasnost” i „pierestrojkę”, umożliwiając modernizację systemu gospodarczego i społeczno-politycznego ZSRR, a zatem koniec „zimnej wojny”. Dzięki tym zmianom nastąpił niebywały rozkwit współczesnej fotografii artystycznej w Rosji i państwach powstałych w wyniku rozpadu Związku Radzieckiego. W ramach festiwalowej ekspozycji „Na Wschodzie sporo zmian” można poznać i podziwiać prace najwybitniejszych artystów-fotografików z tej części Europy.

La Gacilly Baden-Photo