Ochrana osobných údajov

Poniżej Niederösterreich-Werbung GmbH informuje o sposobie i celu pozyskiwania danych osobowych, a także postępowaniu z nimi.

Informacje ogólne:
Informacje o wejściu użytkownika na niniejszą witrynę (data, godzina, przeglądane strony) są przechowywane przez Niederösterreich-Werbung GmbH. Dane te służą wyłącznie do celów statystycznych i są uwzględniane wyłącznie w anonimowy sposób.

Newsletter:
Niederösterreich-Werbung GmbH niniejszym zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych oraz ochrony prywatności danych osobowych użytkowników. Udostępnianie osobom trzecim danych osobowych bez zgody użytkownika jest w związku z powyższym całkowicie wykluczone. Nasz newsletter udostępniany jest nieodpłatnie i do niczego nie zobowiązuje. W każdej chwili można zrezygnować z subskrypcji. Bezpośrednio w newsletterze lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem info@noe.co.at.

Zamawianie folderu
Zamawiając folder, użytkownik wyraża zgodę na elektroniczne gromadzenie i wykorzystywanie jego danych kontaktowych (imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu) w celu przesyłania przez Niederösterreich-Werbung GmbH ciekawych informacji (katalogi, gazetki dla klientów itp.). Nie wiążą się z tym żadne koszty ani zobowiązania po stronie użytkownika. Zgodę można cofnąć w dowolnym czasie telefonicznie pod numerem 0043 2742 / 9000-9000 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem info@noe.co.at.

Cookies:
Cookies to niewielkie pliki zapisywane przez domenę internetową w komputerze użytkownika odwiedzającego określoną stronę. Nie mogą być wykorzystywane do odczytu innych danych w komputerze. Pliki cookies są używane w domenach internetowych w celu przywrócenia wcześniejszych ustawień użytkownika oraz śledzenia jego zapytań.

Spółka Niederösterreich-Werbung GmbH wykorzystuje pliki cookies, aby optymalnie dostosować ofertę serwisu www.dolna-austria.info do potrzeb klientów i uporządkować treści prezentowane na swoich stronach internetowych. Informacje używane są także w celu ciągłego ulepszania struktury nawigacyjnej serwisu www.dolna-austria.info, a także ułatwienia użytkownikom jego obsługi.

Dodatkowe pliki cookies mogą być stosowane również przez podmioty trzecie, których usługi oferowane są na naszych stronach. Nie mamy wpływu na tych usługodawców i nie wykorzystujemy ich plików cookies do własnych celów.

Domyślne ustawienia w przeglądarkach internetowych umożliwiają akceptację wszystkich plików cookies. W ustawieniach przeglądarki można jednak zadysponować, aby pliki cookies były odrzucane lub każdorazowo po zakończeniu sesji automatycznie usuwane. Należy się zapoznać ze stosownymi instrukcjami na stronach producentów przeglądarek internetowych.

Google Analytics:
Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają.

Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu.

Niederösterreich-Werbung GmbH wykorzystuje takie dane wyłącznie w celu optymalizacji swojej witryny internetowej oraz badania rynku. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązane to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Więcej informacji na temat Google Analytics można znaleźć w Internecie lub pod adresem www.google.com/analytics.

Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Użytkownicy witryny, którzy nie chcą, by ich dane wygenerowane i dotyczące sposobu korzystania przez nich z witryny internetowej ( w tym adres IP) były gromadzone i przetwarzane przez Google, mogą pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki, dostępny pod poniższym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Stosowanie wtyczek Facebooka:
W niniejszej witrynie stosowane są wtyczki serwisu społecznościowego facebook.com, prowadzonego przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Można je rozpoznać po logo Facebooka (białe „f” na niebieskim kafelku lub znak z „kciukiem do góry”) lub określeniu „Facebook Social Plugin”.

Podczas wywołania takiej wtyczki w trakcie odwiedzin jednej z naszych stron internetowych zostanie nawiązane połączenie z serwerami Facebooka, co zostanie odpowiednio zobrazowane działaniem wtyczki za pośrednictwem przeglądarki użytkownika na danej stronie internetowej. W ten sposób do serwera Facebooka przekazana zostanie informacja, którą z naszych witryn odwiedził użytkownik. Jeżeli użytkownik jest przy tym zalogowany na swoim koncie na Facebooku, Facebook przyporządkowuje takie informacje do osobistego konta użytkownika na Facebooku. Korzystanie z funkcji wtyczek (np. przez kliknięcie przycisku „Lubię to!” lub dodawanie komentarzy) powoduje, że informacje takie są również przyporządkowywane do konta użytkownika na Facebooku Można temu zapobiec, wylogowując się z konta podczas korzystania z wtyczek.

Więcej informacji o gromadzeniu i korzystaniu z informacji przez Facebook oraz związanych z tym prawami i możliwościami użytkownika dot. ochrony prywatności można znaleźć w Zasadach dotyczących ochrony danych serwisu Facebook: http://www.facebook.com/policy.php.

Wtyczki Facebooka można też zablokować za pomocą dodatków przeglądarki.

Stosowanie przycisków „+1”:
Niniejsza witryna korzysta z przycisku „+1” serwisu społecznościowego Google Plus prowadzonego przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone („Google”). Przycisk można rozpoznać po znaku „+1” na białym lub kolorowym tle.

Jeżeli użytkownik wywoła jedną z naszych stron internetowych zawierających taki przycisk, przeglądarka użytkownika utworzy bezpośrednie połączenie z serwerami Google. Zawartość przycisku „+1” zostanie przekazana przez Google bezpośrednio do przeglądarki użytkownika i zintegrowana ze stroną internetową. Nie mamy zatem wpływu na zakres danych, które Google gromadzi za pomocą tego przycisku, wychodzimy jednak z założenia, że gromadzone są dane dotyczące adresu IP użytkownika.

Informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz dalszego ich przetwarzania i wykorzystania przez Google, a także praw użytkowników z tego wynikających oraz możliwościach ustawień w celu ochrony prywatności można znaleźć w Zasadach Google dotyczących ochrony danych w związku z przyciskiem „+1”: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Użytkownicy posiadający konto Google Plus, którzy nie chcą, aby Google gromadził ich dane związane z wchodzeniem na nasze strony oraz zestawiał je z ich danymi przechowywanymi przez Google w ramach konta, muszą wylogować się z konta Google Plus przed wejściem na naszą witrynę.

Twitter
Niniejsza witryna korzysta z przycisków serwisu Twitter. Przyciski te oferowane są przez Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Chodzi o określenia „Twitter” lub „Śledź” w połączeniu ze stylizowanym niebieskim ptaszkiem. Za pomocą tych przycisków można udostępnić wpis lub stronę niniejszej witryny na Twitterze lub śledzić użytkownika na Twitterze.

Jeżeli użytkownik wywoła jedną z naszych stron internetowych zawierających taki przycisk, przeglądarka użytkownika utworzy bezpośrednie połączenie z serwerami Twittera. Zawartość przycisków Twitter zostanie przekazana przez Twittera bezpośrednio do przeglądarki użytkownika. Nie mamy zatem wpływu na zakres danych, które Twitter gromadzi za pomocą tej wtyczki. Zgodnie z naszą wiedzą wykorzystywany jest jedynie adres IP użytkownika po naciśnięciu przycisku, lecz wyłącznie w celu przedstawienia przycisku.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Oświadczeniu dotyczącym ochrony danych Twittera http://twitter.com/privacy.