Weinviertel, © Seymann

Dane firmy

Właściciel mediów i wydawca: Niederösterreich-Werbung GmbH

Obowiązek ujawnienia zgodnie z § 25 Ustawy medialnej:
Nazwa firmy: Niederösterreich-Werbung GmbH
Adres: Wirtschaftszentrum Niederösterreich
Niederösterreich-Ring 2, Haus C
3100 St. Pölten Telefon: 02742/9000 19800
Faks: 02742/9000 19804
E-mail: office@noe.co.at
Strona www: www.niederoesterreich.at

Dane bankowe: Hypo Investmentbank AG
Kod banku: 53000
Numer konta: 00155 011580
IBAN: AT90 5310 0001 5501 1580
BIC: HYINAT22

Łącza do Warunków ogólnych: Niedostępne

Organ nadzorczy Okręgowy Urząd Magistracki St. Pölten
Nr NIP: ATU38766803
Numer rejestru handlowego: 131436p
Sąd rejestrowy: Sąd Gospodarczy w St. Pölten

Członek Izby Gospodarczej Dolnej Austrii
Branża turystyki i rekreacji
Zrzeszenie biur podróży
Działalność biura podróży
Branża informacyjno-konsultingowa
Zrzeszenie firm z branży reklamowej i komunikacji rynkowej
Działalność agencji reklamowych
Pozwolenie na działalność wydane w Austrii
W odniesieniu do biur podróży obowiązują następujące przepisy prawne:
Rozporządzenie w sprawie działalności gospodarczej z roku 1994, w szczególności § 94 Z 56 i § 126: zob.http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10007517
Przepisy dotyczące prowadzenia działalności dla biur podróży: zob.http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008014
Rozporządzenie w sprawie biur podróży: zob.http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20002480
Rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń biur podróży: zob.http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20000007
Ustawa o ochronie konsumentów, w szczególności §§ 31b do 31f: zob.http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002462
Rejestr baz danych: 0798487

Siedziba właściciela mediów i wydawcy: St. Pölten

Przedmiot działalności firmy: Rozwiązania z zakresu informacji i usług dla klientów oraz zainteresowanych stron publicznych dotyczące wsparcia i rozwoju turystyki w Dolnej Austrii.

Polityka redakcyjna:
Niniejsza strona internetowa Niederösterreich-Werbung GmbH jest publicznym portalem internetowym, którego celem jest wspieranie i rozwój turystyki w regionie Dolnej Austrii.

Odpowiedzialność cywilna:
Pomimo dołożenia wszelkich starań nie ponosimy odpowiedzialności ani nie udzielamy żadnych gwarancji w odniesieniu do treści publikowanych na niniejszej stronie internetowej, jak również w zakresie zaprogramowania usług technicznych. Dostawca usługi ponosi odpowiedzialność za treść wszystkich łączy odsyłających do stron internetowych poza portalem www.niederoesterreich.at, zaś my nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie. (Stan na styczeń 2012)

W odniesieniu do wysyłania wiadomości e-mail należy uwzględnić Listę Robinsonów (www.rtr.at).

Prezes spółki: Mag. Michael Duscher
Strona posiadająca 95% udziałów w Niederösterreich-Werbung GmbH: Kraj związkowy Dolnej Austrii reprezentowany przez Urząd Związkowy Dolnej Austrii, Landhausplatz 1, 3109 St. Pölten.
Członkowie Rady Nadzorczej: mgr Georg Bartmann, mgr Christian Neuwirth, KR Manfred Pascher, Ass. Prof. Dr. Dieter Scharitzer
Członkowie Zarządu: wyłącznie w przypadku spółki akcyjnej (AG)