Weinviertel, © Seymann

Wyłączenie odpowiedzialności

Mimo starań nie jesteśmy w stanie udzielić gwarancji ani ponosić odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność treści publikowanych na tej stronie internetowej ani za działanie usług technicznych.

Zgodnie z ustawą o handlu elektronicznym (ECG) jako dostawca usług jesteśmy odpowiedzialni za własne treści publikowane na tej stronie internetowej. Zgodnie z § 18 ustawy o handlu elektronicznym (ECG) jako dostawca usług nie jesteśmy jednak zobowiązani do monitorowania zapisanych lub przekazywanych albo udostępnianych zewnętrznych informacji i treści (włącznie ze zdjęciami) ani do badania okoliczności, które wskazywałyby na działania niezgodne z prawem. Tego rodzaju odpowiedzialność istnieje dopiero od chwili rozpoznania przez nas konkretnego naruszenia prawa. W przypadku ujawnienia odpowiednich naruszeń prawa takie treści będziemy niezwłocznie usuwać.

Nie ponosimy odpowiedzialności za treści wszelkich linków, prowadzących do stron poza www.niederoesterreich.at (§ 17 ECG); odpowiedzialność za zawarte tam informacje ponosi właściwy dostawca usług.

Treści utworzone na tych stronach są objęte austriacką ustawą o prawach autorskich. Dotyczy to także zdjęć. Powielanie, obróbka, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystanie wykraczające poza korzystanie z dzieła zgodnie z austriackim prawem autorskim wymaga naszej pisemnej zgody. Pobieranie i kopiowanie tej strony dozwolone jest tylko na użytek prywatny, niekomercyjny. Jeśli treści zawarte na tej stronie nie zostały opracowane przez nas, podjęliśmy starania, aby przestrzegane były prawa autorskie osób trzecich. Przede wszystkim treści i zdjęcia osób trzecich są jako oznakowane jako chronione prawe autorskim.

Jeśli mimo to dostrzegą Państwo naruszenie prawa autorskiego, prosimy o odpowiednią wskazówkę (office@noe.co.at). Po stwierdzeniu naruszeń prawa niezwłocznie usuniemy takie treści.