Jazda na rowerze z historią w tle

Trasa rowerowa EuroVelo 13 zwana „Szlakiem żelaznej kurtyny” zapewnia pełne wrażeń spotkanie z historią nowożytną i przyrodą.

Trasa EuroVelo 13 wiedzie wzdłuż niegdysiejszej żelaznej kurtyny i łączy nie tylko Dolną Austrię z Czechami i Słowacją, ale również region Waldviertel z regionem Weinviertel.

„Szlak żelaznej kurtyny” trasa EuroVelo 13 wiedzie przez 10 400 km wzdłuż byłej zachodniej granicy Paktu Warszawskiego, a więc wzdłuż żelaznej kurtyny, która przez niemal pół wieku od Morza Barentsa na granicy norwesko-rosyjskiej po Morze Czarne dzieliła Europę na wschód i zachód. W Dolnej Austrii trasa EuroVelo 13 ciągnie się przez około 200 km – prowadzi przez regiony Waldviertel i Weinviertel, częściowo wzdłuż istniejących tras rowerowych, jak np. Kamp-Thaya-March (Kamp-Dyja-Morawa), często jednak odbija także w kierunku interesujących atrakcji turystycznych, przekraczając granicę Czech i Słowacji.

Historia nowożytna, polityka, kultura i przyroda

Mimo że od upadku żelaznej kurtyny minęło ponad 30 lat, jej ślady są wciąż łatwo dostrzegalne. Szlak żelaznej kurtyny łączy wiele zabytków, miejsc pamięci i muzeów nawiązujących do historii podziału Europy i jego końca w wyniku pokojowej rewolucji w 1989 r. Jakkolwiek ponuro to brzmi: granica miała także swoje pozytywne strony. Opustoszałe tereny wzdłuż stref zamkniętych pełniły często rolę schronienia dla roślin i zwierząt, a obecnie – jak w przypadku Parku Narodowego Doliny Dyi – stanowią chronione obszary przyrodnicze.

Wycieczki i wypady

W Dolnej Austrii trasa EuroVelo 13 wiedzie głównie po płaskich drogach wzdłuż rzek: Morawy i Dyi. Odnogi tej trasy, jak np. „Szlak żelaznej kurtyny Lainsitztal” w regionie Waldviertel lub trasy rowerowe nawiązujące do nazw odmian winorośli w regionie Weinviertel, zachęcają, by głębiej zapuścić się w te krainy. Ponadto, przyjazne rowerzystom pakiety zakwaterowania i transportu bagaży umożliwiają wygodne przemieszczanie się rowerami.