Muzeum Arnulfa Rainera

Muzeum Arnulfa Rainera w Baden koło Wiednia to perełka architektury klasycystycznej, a zarazem ekspozycja prac słynnego współczesnego artysty.

Niegdyś budynek damskiej łaźni był najlepszym zakładem balneologicznym w mieście. Dzisiaj poświęcony jest urodzonemu w Baden malarzowi Arnulfowi Rainerowi i jego twórczości. Po zaadaptowaniu gmachu na najwyższym poziomie technicznym i estetycznym przed dziesięciu laty otwarto tu muzeum, którego celem jest zaznajomienie szerokiej publiczności z twórczością Rainera.

Niegdyś budynek damskiej łaźni był najlepszym zakładem balneologicznym w mieście. Dzisiaj poświęcony jest urodzonemu w Baden malarzowi Arnulfowi Rainerowi i jego twórczości. Po zaadaptowaniu gmachu na najwyższym poziomie technicznym i estetycznym przed dziesięciu laty otwarto tu muzeum, którego celem jest zaznajomienie szerokiej publiczności z twórczością Rainera.

Współczesna sztuka w damskiej łaźni

Na życzenie Arnulfa Rainera muzeum ma charakter interdyscyplinarny. Jego dzieła podlegają ciągłej konfrontacji z twórczością innych artystów. Muzeum Arnulfa Rainera jest żywym ośrodkiem austriackiej sztuki współczesnej a zarazem miejscem imprez o bardzo szerokim charakterze: od literatury, poprzez muzykę, do performance, odczytów czy eventów artystycznych. Organizowane są też wizyty tematyczne, polegające nie tylko na oprowadzaniu po aktualnych wystawach, lecz również na prezentacji architektury gmachu. Nasza wskazówka: świetnie zorganizowane nocne zwiedzanie dla dzieci i młodzieży z Lucy Electric!

„REVUE“ – 90-lecie Arnulfa Rainera i 10 lat istnienia jego muzeum

Wystawa obejmująca twórczość z ośmiu dekad prezentuje surrealistyczne rysunki z późnych lat czterdziestych, wczesne kompozycje centralne i pionowe oraz monochromatyczne przemalowania z lat pięćdziesiątych – obszerne cykle „Face Farces“ i tzw. „Body Poses“, cykle„Mowa kobiet“ i „Sztuka o sztuce“ oraz malarstwo tworzone gestami rąk i palców powstające od lat sześćdziesiątych. Na wystawie można też zobaczyć przemalowania studyjnych ujęć przyrodniczych i anatomicznych, które artysta wykonywał od połowy lat osiemdziesiątych oraz kontemplacyjne obrazy przedstawiające kosmos i zamglenia z lat dziewięćdziesiątych. Wystawę, którą można oglądać jeszcze do 13 kwietnia 2020 roku, zamykają dzieła z późniejszego okresu twórczości malarza, powstałe już w XXI wieku.