Landesgalerie Niederösterreich, © LOXPIX

Opactwa i klasztory

Historię regionu kształtują również zakony i klasztory; są one ostoją wiedzy i kształcenia. W ostatnich dziesięcioleciach wiele klasztorów również otworzyło swoje bramy dla zwiedzających.