Opactwo Melk, © Niederösterreich-Werbung/ M. Liebert

Rozkwit sakralności

Historię regionu kształtują również zakony i klasztory; są one ostoją wiedzy i kształcenia. W ostatnich dziesięcioleciach wiele klasztorów również otworzyło swoje bramy dla zwiedzających.

Wiele zakonów i klasztorów udostępniło skarby swojej kultury – zainteresowani turyści mają okazję, żeby lepiej poznać świat zakonny i klasztorny w ramach oprowadzania lub zorganizowanych wystaw. Klasztory, które wykazują szczególne zaangażowanie, robią jeszcze jeden krok dalej: organizują atrakcje o tematyce kulturowej lub duchowej – podczas kursów sztuki, rekolekcji lub „kontemplacji w klasztorze” można lepiej poznać życie klasztorne.