Eat Art w dolinie rzeki Kamp

Szwajcarski artysta znalazł swoją przystań w dolinie rzeki Kamp w Dolnej Austrii.

Uważany jest za twórcę kierunku Eat-Art. Daniel Spoerri wystawia swoje dzieła we własnym muzeum w Hadersdorf i w pobliskim lokalu „tischlein deckt sich“ (stoliczek się nakrywa).

Pod pojęciem Eat Art Daniel Spoerri rozumie jedzenie i gotowanie jako element cyklu życia. Jego sztuka obejmuje sztukę obiektu (asamblaż) i procesu, gdyż uchwycony moment jest jedynie pojedynczym aspektem pełnego cyklu przemijania, do którego należą życie i śmierć, rozkład i odrodzenie.

Kulinaria i sztuka w dolinie rzeki Kamp 

Szwajcarski artysta rumuńskiego pochodzenia wniósł dwie swoje nieruchomości w dolinie rzeki Kamp do fundacji pożytku publicznego. W jednym z tych domów mieści się lokal gastronomiczny oraz sala imprezowa na pierwszym piętrze, w której niegdyś, jeszcze w epoce filmu niemego, znajdowało się pierwsze w Dolnej Austrii kino. 

Muzeum Daniela Spoerriego

Muzeum prezentuje różne wystawy dzieł Daniela Spoerriego w konfrontacji z pracami artystów z jego kręgu. Niewielkie pomieszczenia tworzą lubianą przez zwiedzających atmosferę prywatności, a wewnętrzny dziedziniec i sad zachęcają do odpoczynku, szczególnie w pogodny dzień.