Fair play – rowerem górskim po lasach Dolnej Austrii

Rowerowy kodeks fair play – o ile jest przestrzegany – skutecznie przyczynia się zwiększenia bezpieczeństwa i radości z uprawiania kolarstwa górskiego

Jeżdżąc na rowerze górskim po lasach, należy przestrzegać zasad i właściwie się zachowywać. Znajdujemy się przecież w prastarym krajobrazie, który użytkujemy na równi z innymi i który pragniemy zachować dla przyszłości.

Rozwaga gwarancją bezpieczeństwa

Liczne rejony MTB połączyły swoje siły, aby wspólnie opracować rowerowy kodeks fair-play. Między innymi zabrania się jeżdżenia w nocy i zbaczania poza trasę. Naczelną zasadą jest oczywiście generalna ostrożność, zwracanie uwagi na potencjalne niebezpieczeństwa. Szczególnie na drogach leśnych może się przecież zdarzyć, że niespodziewanie pojawią się pojazdy mechaniczne lub pasące się bydło przejdzie na drugą stronę drogi. 

Szacunek i dbanie o czystość

Okazywanie szacunku innym użytkownikom lasu, myśliwym i pracownikom leśnym jest równie oczywiste, jak unikanie zaśmiecania okolicy. Z rowerowym kodeksem fair-play obejmującym podstawowe zasady postępowania można zapoznać się analgowo, np. na mapach i prospektach, jak również na różnych stronach internetowych. Poniżej dokładne zasady postępowania.
 

  • Użytkowanie oznakowanych tras rowerowych dozwolone jest jedynie w  ustalonych godzinach: w marcu i październiku od godz. 9:00 do 17:00, w kwietniu i wrześniu od godz. 8:00 do 18:00, a od maja do sierpnia od godz. 7:00 do 19:00.
  • Okazuj szacunek właścicielom gruntów, myśliwym i pracownikom leśnym! 
  • Miej wzgląd  na innych użytkowników lasu! 
  • Jedź z kontrolowaną prędkością, czyli z taką, aby móc zatrzymać się w połowie widocznego odcinka drogi! 
  • Uważaj na maszyny robocze, drewno i dziury w nawierzchni jezdnej, pasące się bydło i ruch pojazdów mechanicznych (drogi leśne są użytkowane do celów gospodarczych, prowadzone są też na nich różne prace)! Przestrzegaj przepisów ruchu drogowego! 
  • Nie zaśmiecaj przyrody! 
  • Kontroluj swoje wyposażenie i noś kask! 
  • Jeżdżenie na rowerze poza wyznaczonymi trasami i dozwolonymi godzinami jest nielegalne. Zwracaj uwagę na zakazy jazdy i zamknięcia tras! 
  • Użytkowanie tras odbywa się na własną odpowiedzialność!